Jak se zbavit egoistického postoje a sebestřednosti

 

Ahoj, v tomto článku se zkusím zamyslet a nabídnout tipy jak se zbavit egoismu (egocentrismu), sebestřednosti. Nejsem žádný odborník, ale myslím že mám občas zajímavé myšlenky. Alespoň pro mě je toto velmi důležité téma.

Co je egoismus a sebestřednost

Pro mě to znamená způsob jednání i myšlení kdy nemyslím na druhé lidi, nemyslím dokonce ani na společné blaho ale myslím jen jak já působím, co já si myslím, co se mi líbí a co nelíbí. Je to ubohé jednání, které člověka nevědomky odsuzuje k nezdaru, nevykonání dobra pro druhé lidi, nevytvoření opravdového přátelství, nenalezení životního partnera, stagnace kariérního růstu. Dalo by se i možná říci že je to jedna z příčin válek, hladu, bezpráví na světě. Avšak nelze jdnoduše změnit všechny lidi, tu změnu musí něco vyvolat.. Pravděpodobně Vás napadají i jiné důvody proč je sebestřednost nezdravý styl..

Jak vzniká egocentrismus – sebestřednost?

Když jsme děti, mohou nám ho předávat svým chováním rodiče, kteří ho získaly již ze svého prostředí. Dále spolužáci, spolupracovníci, životní partneři. Vidíme ale že je to jakýsi řetěz putující z generace na generaci a sebestřední rodiče napomáhá sebestřednému jednání u dítěte. Jistě napomáhá i konkurenční prostředí, dravost, nedostatek lásky a pozornosti, nedostatečný příklad od rodičů. Živnou půdou sebestřednosti může být také méněcennost, nedostatek zájmu a lásky rodičů k dětem. Láskou by mohlo být naslouchání dítěti, pokora v jednání s dítětem, empatie, aktivní zájem o blaho druhých a radost z pomáhání?

Jak se zbavit sebestředného postoje

Pokora. Uvědomění své nicotnosti a zároveň i možnosti vykonat dobro. Pokora by asi neměla znamenat něco jako méněcennost. Může to být také uvědomění že existuje Bůh a nebo uvědomění si své role na Zemi. Uvědomění si že jakýkoliv typ sebestředného a sebeupřednostňujícího jednání na úkor druhých není cestou ke štěstí mě ani nikoho jiného. Jakmile si to uvědomím a začnu se pokoušet přeorientovat způsob myšlení a života na zaměření se na společné blaho a povzbuzení, blaho druhého, pak se začnu zbavovat škodlivého sebestředného postoje.  Překážky a nepříjemné životní situace, které se mi jako naschvál.. :) ) stanou mě budou tlačit zpět do sebestředného myšlení. Tomu je třeba zabránit a upomínáním mého rozhodnutí… tento článek bude doufám brzy doplňen. Pokud máte nápady, prosím pište je do komentářů. Děkuji, V.

 

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z Vaší stránky.

Přidat názor/komentář