Archive for the ‘Technologie’ Category

Jak funguje Zapper

Super Ravo Zapper od Zapper technology je přístroj generující uživatelem nastavené frekvence a umožňující plynulý posun frekvence ve vybraném rozsahu při nastavení rychlosti posunu. Přístroj Ravo Zapper také umožňuje nastavit intenzitu frekvence a nastavit dobu Zapperování. Přístroj Super Ravo Zapper může být využit k nejrůznějším účelům jako je například laboratorní využití. Mnozí lidé Zapper využívají [...]