Archive for the ‘Technologie’ Category

Tepelné mosty jsou závažnou skrytou vadou stavby

Tepelné mosty ohrožují stavbu, její funkčnost a snižují kvalitu bydlení. Jedná se o skrytou vadu stavby, jejíž odhalení a odstranění zpravidla není jednoduchou záležitostí.   Pro zjištění tepelných mostů a zjištění přesných poloh je vhodné použít plošné měření pomocí termovize. Při tomto měření se zjišťuje povrchová teplota budovy. Aby měření bylo možné realizovat, je nutná [...]

Jak funguje Zapper

Super Ravo Zapper od Zapper technology je přístroj generující uživatelem nastavené frekvence a umožňující plynulý posun frekvence ve vybraném rozsahu při nastavení rychlosti posunu. Přístroj Ravo Zapper také umožňuje nastavit intenzitu frekvence a nastavit dobu Zapperování. Přístroj Super Ravo Zapper může být využit k nejrůznějším účelům jako je například laboratorní využití. Mnozí lidé Zapper využívají [...]